ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Súťaž o Morušu previsnutú ´ALBA PENDULA´ čiernoplodú”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Michaela Jeseň

Sídlo: Hronská ulica 279/47, Rybník 935 23

IČO: 46205357

DIČ: 1084097476

Zapísaný v registri: Okresného úradu Levice, Číslo živnostenského registra 420-24664

Termín konania súťaže: súťaž sa uskutoční v období od 1. septembra 2021 do 30. septembra 2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže sú užívatelia sociálnej siete Facebook v rámci Slovenska.

Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže

  • ´lajkol´ náš príspevok na stránke FB: Ovocné stromy, Jeseň
  • napísať nám do komentára, kedy a s kým si naposledy jedol/la plody moruše

Výhra

Výhrou v súťaži je Moruša previsnutá ´ALBA PENDULA´  čiernoplodá v črepníku, výška rastliny od 160cm vyššie v sume ZADARMO vrátane prepravy od Odosielateľa k výhercovi. Viac o produkte nájdete na https://ovocnestromyjesen.sk/produkt/morusa-biela-previsla-cierne-plody-160-170cm/

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Víťaza žrebujeme každý týždeň v nedeľu v termínoch 05.09.2021, 12.09.2021, 19.09.2021, 26.09.2021.

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov pomocou tabuľky v Excel, ktorá náhodne vygeneruje víťaza súťaže. Celý postup bude snímaný na kameru a zhotoví sa záznam o priebehu žrebovania.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na FB stránke: Ovocné stromy, Jeseň a na web stránke www.ovocnestromyjesen.sk. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na jeho profile pomocou súkromnej správy. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. V prípade, že si výherca nepreberie cenu do 1 mesiaca od oznámenia súhlasu s prevzatím výhry, cena prepadne v prospech internetového obchodu www.ovocnestromyjesen.sk. Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý im bude doručený spolu s výhrou, a doručiť ho na adresu Ovocné stromy, Jeseň, Michaela Jeseň, Hronská ulica 279/47, Rybník 935 23. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a organizátor súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.

Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry buď osobným odberom alebo bude výhra zaslaná kuriérom na adresu výhercu na náklady Organizátora.

Ochrana osobných údajov

(Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov)

Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži o Morušu previsnutú ´ALBA PENDULA´ čiernoplodú, spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Rybníku, dňa 31.08.2021

 

 

3 thoughts on “Septembrová súťaž 2021 o previslú Morušu čiernoplodú

  1. Naposledy som jedla morušu pred 30 rokmi so svojou kamarátkou a priznám sa ,že už ani neviem ako chutí

  2. Modušu som naposledy jedla pred 3 rokmi , ked som bola s vnukom na prechádzku pri Váhu,on ju jedol prvý krát a veľmi mu chutila.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *